Zasiłek celowy dla rolników

czwartek, 15, wrzesień 2011
Od dnia 16 września 2011r do 30 września 2011r w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie można składać wnioski o przyznanie zasiłku celowego w związku z powstaniem szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych.

Do wniosku należy dołączyć:
•    zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
•    protokół oszacowania szkód
•    nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego
•    dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw (w przypadku gdy taka umowa została z ubezpieczycielem zawarta).

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin