„Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach Ośrodków Zdrowia w Tuliszkowie i Grzymiszewie oraz Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie”
 

flag1i

Nazwa projektu

„Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach Ośrodków Zdrowia w Tuliszkowie i Grzymiszewie oraz Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie”

Źródło finansowania
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu
1.1563.565,04 PLN

Kwota dofinansowania
776.488,48 PLN

Okres realizacji
VII.2010 – XII.2010

Opis projektu
Ogólnym celem projektu jest ochrona środowiska gminy Tuliszków poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Cel bezpośredni projektu to obniżenie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Tuliszków

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą systemu grzewczego z elementami odnawialnych źródeł energii w trzech budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Tuliszków. Termomodernizacji poddane zostaną budynki Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Ośrodka Zdrowia w Tuliszkowie oraz Ośrodka Zdrowia w miejscowości Grzymiszew.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

a) w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie
- ocieplenie stropodachu 0,155 m warstwą granulowanej wełny mineralnej – 257,69 m²
- ocieplenie stropu nad wejściem do budynku 0,12 m warstwą styropianu – 30,62 m²
- ocieplenie ścian zewn. 0,12 m warstwą styropianu -597,78 m²
- modernizacja instancji c.o. - wymiana instalacji rurociągów, grzejników i kotła centralnego ogrzewania na kocioł na olej opałowy, montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych oraz regulację instalacji.

b) w budynku Ośrodka Zdrowia w Tuliszkowie:
- ocieplenie stropodachu 15 cm warstwą styropianu laminowanego papą – 336,11 m²
- ocieplenie ścian zewnętrznych 14 cm płytami styropianowymi - 255,68 m²
- ocieplenie stropu nad piwnicą 10 cm płytami styropianowymi - 104,77 m²
- montaż kolektorów słonecznych wraz ze zbiornikiem c.w.u. oraz wykonanie centralnej instalacji c.w.u
- wymiana okien w sanitariatach i piwnicach budynku – 2,50 m²
- modernizacja instalacji c.o. poprzez zmianę źródła ciepła z kotłów węglowych na kocioł olejowy bezobsługowy, hermetyzacja instalacji, płukanie, montaż zaworów termostatycznych oraz dostosowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby kotłowni c.o.

c) w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzymiszewie:
- ocieplenie stropodachu wentylowanego 12 cm warstwą włókien celulozowych metodą wdmuchania – 274,45 m²
- ocieplenie ścian szczytowych poprzez przyklejenie 14 cm płyt styropianowych  – 191,74 m²
- ocieplenie ścian podłużnych poprzez przyklejenie 14 cm płyt styropianowych  – 185,59 m²
- montaż kolektorów słonecznych wraz ze zbiornikiem c.w.u. oraz wykonanie centralnej instalacji c.w.u.
-wymiana drzwi drewnianych wraz z zamurowaniem bloczkami gazobetonowymi przestrzeni po wymontowanych ściankach drewnianych stanowiących integralną część drzwi – 2 szt. drzwi
- wymiana oraz częściowa zamiana okien na okna o mniejszej powierzchni z zamurowaniem bloczkami gazobetonowymi reszty otworów okiennych – 141,91 m²
- wymiana drzwi stalowych na drzwi aluminiowe o lepszej izolacyjności cieplnej – 3 szt. drzwi
- modernizacja instalacji c.o. poprzez zmianę źródła ciepła z kotłów węglowych na kocioł olejowy bezobsługowy, hermetyzacja instalacji, płukanie, montaż zaworów termostatycznych.


111 222
333 444
img_0558 img_0891


podpis1 d

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin