Remont drogi gminnej nr nr 667068P Wielopole – Piętno”flag1i

Nazwa projektu

Remont drogi gminnej nr nr 667068P Wielopole – Piętno”

Źródło finansowania
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu
1.054.663,28 PLN

Kwota dofinansowania
527.302,95 PLN

Okres realizacji
III.2011 – IX.2011

Opis projektu

Celem głównym projektu jest poprawa komunikacji w gminie Tuliszków poprzez podniesienie jakości infrastruktury drogowej, jak również rozwój gospodarczy gminy – co jest niezwykle istotne w obliczu spadku rentowności gospodarstw rolnych. Oznacza to poprawę sieci komunikacyjnej wewnątrz gminy, usprawnienie dojazdu do drogi krajowej nr 72, co w rezultacie  wypracuje podstawy do wzrostu mobilności mieszkańców tego obszaru i stworzy warunki do rozwoju turystyki i rozwoju szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Przedmiotem inwestycji jest przywrócenie stanu technicznego nawierzchni drogi jaki miała przed zniszczeniem. Remont przebiegał na długości 3,357 km, od miejscowości Wielopole do miejscowości Piętno.  
Zakres wykonanych prac w ramach projektu obejmował :
- wzmocnienie podbudowy w obrębie przejazdu przez tory kolejowe z obu stron przejazdu
- wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni do wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
- skropienie asfaltem nawierzchni asfaltowej
- wzmocnienie spękanej nawierzchni jezdni poprzez zbrojenie nawierzchni siatką z włókien szklanych powlekanej wstępnie polimeroasfaltem z wykonaniem warstwy czepnej z emulsji asfaltowej
- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.dsc_0015 dsc_2563
dsc_3155 dsc_2555

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin