Budowa drogi gminnej Wielopole – Wróblina”flag1i

Nazwa projektu
Budowa drogi gminnej Wielopole – Wróblina”

Źródło finansowania
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu
1.865.169,75 PLN

Kwota dofinansowania
918.584,87 PLN

Okres realizacji
IX.2008 – IX.2010

Opis projektu
Celem głównym projektu jest poprawa komunikacji w gminie Tuliszków poprzez podniesienie jakości infrastruktury drogowej, jak również rozwój gospodarczy gminy – co jest niezwykle istotne w obliczu spadku rentowności gospodarstw rolnych. Osiągnięcie tego celu poprzez realizację projektu oznacza poprawę sieci komunikacyjnej wewnątrz gminy i usprawnienie dojazdu do drogi krajowej nr 72 i powiatowej nr 4480P.
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi pomiędzy miejscowościami Wielopole i Wróblina na odcinku 4.323km.  
Zakres prac związanych z budową drogi gminnej Wielopole – Wróblina obejmował :
- roboty rozbiórkowe;
- remont przepustu o średnicy 50 cm na ławie betonowej – 9,0 m;
- remont przepustu o średnicy 150 cm na ławie betonowej – 11,0 m;
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku (Po,PR,Ps) gr. 10 cm – 23 840,20 m²;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, gr.15 cm (melafir, bazalt, granit);
-  wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (melafir, bazalt, granit);
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR1 – KR2 grubości 4 cm wg PN – S – 96025 z lipca 2000 r. – 22 059,44 m²;

wrob3 wrob4
wrob5 wrob6podpis1 d


 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin