Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie, kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłonnej w Tuliszkowie oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Tuliszków - Zadworna i Smaszewskie Holendry


logotyp3

Nazwa projektu
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie, kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłonnej w Tuliszkowie oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Tuliszków -  Zadworna i Smaszewskie Holendry

Źródło finansowania
Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Wartość projektu
2.698.601,89 PLN

Kwota dofinansowania

1.658,647,00 PLN

Okres realizacji
VIII.2009 – VIII.2010

Opis projektu
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Tuliszków oraz sieci wodociągowej w m.: Tuliszków - Zadworna i Smaszewskie Holendry. Realizacja operacji zwiększa dostępność mieszkańców do infrastruktury technicznej i wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy gminy, co jest zgodne z celami programu i działania.

Przedmiotem projektu jest wykonanie czterech zadań inwestycyjnych :
1. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie :
- odprowadzenie wody z Osiedla Młodych - kolektor od ulicy Walki Młodych do rowu Krepa,
- wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach : Kusocińskiego, Nałkowskiej, Skłodowskiej, Orzeszkowej, Jana Krasickiego, B. Prusa, Henryka Sienkiewicza, Bronisława Malinowskiego, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Kościuszki, Walki Młodych, Krzysztofa Baczyńskiego, Stefana Żeromskiego, Adama Asnyka, Zofii Nałkowskiej.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna – etap X.:
- przepompownia ścieków – 1 szt
- kolektor tłoczny – 928 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 734 mb
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 1260 mb,
- przykanaliki sanitarne – 37 szt.

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Smaszewskie Holendry
- sieć wodociągowa w m. Samszew, gm Tuliszków – 2629,00mb
- sieć wodociągowa w m. Danowiec, Gm Mycielin – 307 mb

4. Budowa sieci wodociągowej w m. Tuliszków ul. Buczak – Zadworna
- sieć wodociągowa w m. Tuliszków – Zadworna – 2015,00mb
snitarka3 snitarka4POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin