Projekt "Przestrzeń gminna- lokalna wartość"

FE POWER poziom kolor

 

 

Nazwa projektu

„Przestrzeń Gminna –Lokalna Wartość”

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: Działanie 2.19 „Usprawnienie  procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”.

Kwota dofinansowania

50 000,00 PLN

Okres realizacji

 1.07.2019 r.- 31.12.2020 r.

Opis projektu

 Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania  i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienia procesów inwestycyjno- budowlanych  przez zastosowanie metod, technik i narzędzi konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

 tuliszków Przestrzeń gminna lokalna wartość 2019 wzór 2 popr

 

ulotka

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin