Szkoła Podstawowa w Smaszewie, której dyrektorem była p. Irena Michalak uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.10.2012 r. z dnia 27 lutego 2012 r. z dniem 1 września 2012 r. została przekształcona w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie - Szkoła Filialna w Smaszewie.

Zgodnie z w/w uchwałą dotychczasowa SP w Smaszewie o strukturze organizacyjnej klas I - VI wraz z oddziałem przedszkolnym została przekształcona w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grzymiszewie o strukturze organizacyjnej klas I - III wraz z oddziałem przedszkolnym.

.......................................

Od września 2013 r. Szkoła w Smaszewie fizycznie nie istnieje, ponieważ dzieci zgodnie z wolą rodziców uczęszczają do ZSP w Grzymiszewie.

Uchwałą nr 0007.24.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 maja 2016 roku z dniem 1 września 2016 roku utworzono oddz\iał zamiejscowy publicznego przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Grzymiszewie z siedzibą w Smaszewie.

 

                               

 

                           

 

 

 

 

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin