Szkoła Podstawowa w Tarnowej, której dyrektorem była p. Marzena Małolepsza uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.12.2012 z dnia 27 lutego 2012 r. z dniem 1 września 2012 r. została przekształcona w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie - Szkoła Filialna w Tarnowej.

Zgodnie z w/w uchwałą dotychczasowa SP w Tarnowej o strukturze organizacyjnej klas I - VI wraz z oddziałem przedszkolnym została przekształcona w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie o strukturze organizacyjnej klas I - III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Zgodnie z uchwałą nr 0007.18.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Filialnej w Tarnowej wraz z oddziałem przedszkolnym z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie i likwidacji Szkoły Filialnej w Tarnowej, dla której jednostką macierzystą jest Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie z dniem 31 sierpnia 2016 roku wyłącza się Szkołę Filialną w Tarnowej wraz z oddziałem przedszkoplnym ze Szkoły Podstawowej  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie. Dzieciom z oddziału przedszkolnego zapewnia się możliwość realizowania przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie. Uczniom klas I-III mieszkającym w obwodzie Szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie.

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin