Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Obraz1

 

Nazwa Projektu

„ zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Źródło finansowania

Projekt finansowany w 100% z budżetu środków europejskich.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom sprzętu komputerowego umożlwiającego zdalną edukację.

Wartość : 70 000,00 PLN

Okres realizacji : od 24.04.2020 do dnia 24 października 2020 r.

plakat

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin