Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Obraz1

 

Nazwa Projektu

„ zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Źródło finansowania

Projekt finansowany w 100% z budżetu środków europejskich.

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość poprzez wyposażenie uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych, w sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnej nauki.

Wartość : 94 500,24  PLN

Okres realizacji : od dnia podpisania umowy i trwa przez 6 miesięcy.

plakat

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin