Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" wznowił odbiór odpadów.

piątek, 04, wrzesień 2020

 

top

 

 

„Orli Staw” Start!

 

 

 

 

W dniu 1 września 2020 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, zgodnie z planem, ponownie wystartował i rozpoczął przyjmowanie odpadów od ponad 350 tys. mieszkańców z terenu 22 gmin należących do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi instalacji sortowni, Zakład był czasowo zamknięty dla części odpadów komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania. Przerwa w działalności Zakładu trwała od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W tym czasie odpady wytwarzane na ternie Gmin Członkowski Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” trafiały do instalacji zastępczych z którymi Gminy te podpisały stosowne umowy.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin