„ Być seniorem- fajnie jest”.

poniedziałek, 07, wrzesień 2020
 
 
spotkanie seniorów 11
 
„ Być seniorem- fajnie jest”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejne już w tym roku, w Sołectwie Sarbicko, wydarzenie kulturalne „ Być seniorem- fajnie jest”.
W ostatnią sobotę Sołtys Józef Fabiański i Rada Sołecka, przy wsparciu sponsorów, zorganizowali spotkanie dla seniorów z sołectwa Sarbicko.
 
spotkanie seniorów 8
 
W organizację wydarzenia włączyły się schola parafialna z organistką Edytą Strzelińską i ks. Rafałem Marczewskim oraz młodzi mieszkańcy Sarbicka, którzy swój program przygotowali pod kierunkiem Bożeny Pielesiak.
Część artystyczna dostarczyła seniorom i zaproszonym gościom dużo radości.
Zebrani zaśpiewali hymn pt. „Sarbiczanki”, do którego tekst ułożyła Beata Bąk- mieszkanka Sarbicka. Autorka otrzymała podziękowanie za zaangażowanie w krzewienie lokalnej kultury.
 
 
 
spotkanie seniorów 24
 
Ciekawym elementem spotkania, integrującym młodzież i seniorów, był konkurs gwary młodzieżowej. Zadaniem starszej części publiczności było odczytanie tekstów zapisanych językiem, jakim posługują się młodzi. Tytuł „Cool Seniora” zdobyła Krystyna Biniek, mieszkanka Sarbicka, która bez problemu odczytała tekst i wyjaśniła znaczenie słów zapisanych slangiem młodzieżowym.
 
spotkanie seniorów 37
 
Każdy uczestnik spotkania otrzymał bezpłatny egzemplarz folderu zatytułowanego "Sarbicko. Moja mieścina".
 
Celem spotkania była integracja międzypokoleniowa i wspólna aktywność kulturalna dzieci, młodzieży i seniorów. Promowanie lokalnej kultury oraz inspirowanie do działań twórczych. Ograniczenie izolacji społecznej osób w podeszłym wieku, poprzez integrację z ludźmi młodymi.
 
 
 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin