„Szkoła na miarę potrzeb dziecka”

 

logotyp2


Nazwa projektu

„Szkoła na miarę potrzeb dziecka”


Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Wartość projektu

364.404,40 PLN


Kwota dofinansowania

309.743,74 PLN


Okres realizacji

X.2010 – VII.2012


Opis projektu

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 22 nauczycieli ze szkół zlokalizowanych na terenie gminy Tuliszków do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikację oraz zmieniającą się sytuacją demograficzna w systemie oświaty.

Projekt zakłada organizację w okresie od października 2010 r. do lipca 2012 r. : studiów magisterskich drugiego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dla 22 nauczycieli z terenu gminy Tuliszków,

Studia i kursy realizowane w ramach projektu :

1. Studia drugiego stopnia magisterskie – filologia angielska na UAM w Poznaniu filia w Kaliszu.

2. Studia drugiego stopnia magisterskie – filologia języka polskiego na UAM w Poznaniu filia w Kaliszu.

3. Studia podyplomowe – matematyka na UAM w Poznaniu.

4. Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

5. Studia podyplomowe Informatyka w Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie.

6. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie.

7. Studia podyplomowe Terapia Pedagogiczna w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

8. Studia podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

9. Kurs Neurorozwojowa Koncepcja Terapeutyczna wg Castillo Moralesa w Fundacji „Promyk słońca” we Wrocławiu.

10. Studia drugiego stopnia magisterskie – matematyka na UAM w Poznaniu.

 

 

 


 

waciwy plakat

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin