„Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie”

 

logotyp3

Nazwa projektu

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie”


Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu

4.978.340,62 PLN


Kwota dofinansowania

2.023,715,70 PLN


Okres realizacji

VII.2011 – X.2012


Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie standardu życia mieszkańców oraz poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuliszków. Realizacja operacji wpływa pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie nowych urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zmianę funkcji istniejącego zbiornika ścieków surowych i osadów na przepompownie technologiczną, budowa reaktorów SBR, zmianę funkcji istniejących reaktorów na zbiornik ścieków oczyszczonych i zagęszczacz osadu, zastosowanie układu do odwadniania i higienizacji osadu,  doprowadzenie do dozoru automatycznego pracy oczyszczalni.

 

 

oczy 1 oczy2
oczy3 oczy4

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin