„Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie - etap I”

 

logotyp1

Nazwa projektu

„Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie - etap I”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - LEADER

 

Wartość projektu

132.821,62 PLN

 

Kwota dofinansowania

81.652,00 PLN

 

Okres realizacji

VIII.2010 – X.2010

 

Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez modernizację zabytkowego dworku - siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuliszkowie. Realizacja inwestycji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, wpływa na zwiększenie integracji lokalnej społeczności oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego miejscowości.

Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie to zabytkowy dworek stanowiący cześć dawnego Zespołu Dworskiego. Jest to późnoklasycystyczny dwór murowany z połowy XIX wieku, obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr. 53/489 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 24.06.1954 r. Zachowane założenie dworsko-parkowe w skład, którego wchodzi zabytkowy dwór jest dziełem hr. Franciszka Mycielskiego
i datuje się na lata 30 XIX wieku. Wybudowano wówczas zespół obiektów (m.in. dwór, oficynę, spichlerz) powiązanych funkcjonalnie i formalnie o wystroju klasycystycznym oraz założono park krajobrazowy.

Wykonanie prac modernizacyjnych pozwoli zabezpieczyć obiekt przed degradacją oraz podniesie estetykę budynku. Budynek stanowi ważny element dziedzictwa historyczno – kulturowego miejscowości.

Przeprowadzenie modernizacji zabytkowego dworku w Tuliszkowie, która w I etapie polegać będzie na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz przystosowaniu pomieszczeń piwnicznych na potrzeby kotłowni obejmować będzie :

1/ Remont pomieszczeń piwnicznych budynku w celu przystosowania do potrzeb kotłowni

2/ Wykonanie posadzki w piwnicach z płytek grysowych

3/ Tynkowanie i malowanie piwnic

4/ Wykonanie dojścia do kotłowni z kostki brukowej betonowej

5/ Montaż kotłowni olejowej o mocy 50 kW

6/ Wykonanie Instalacja centralnego ogrzewania

7/ Montaż grzejników płytowych.

Obraz1  Obraz2 
 Obraz3  

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin