„Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie - etap II”


logotyp1

Nazwa projektu

„Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie - etap II”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -

 

Wartość projektu

384.789,78 PLN

 

Kwota dofinansowania

242.829,00 PLN

 

Okres realizacji

VIII.2011 – XI.2011

 

Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez modernizację zabytkowego dworku - siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Tuliszkowie. Realizacja inwestycji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, wpływa na zwiększenie integracji lokalnej społeczności oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego miejscowości.

Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie to zabytkowy dworek stanowiący cześć dawnego Zespołu Dworskiego. Jest to późnoklasycystyczny dwór murowany z połowy XIX wieku, obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr. 53/489 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 24.06.1954 r. Zachowane założenie dworsko-parkowe w skład, którego wchodzi zabytkowy dwór jest dziełem hr. Franciszka Mycielskiego
i datuje się na lata 30 XIX wieku. Wybudowano wówczas zespół obiektów (m.in. dwór, oficynę, spichlerz) powiązanych funkcjonalnie i formalnie o wystroju klasycystycznym oraz założono park krajobrazowy.

Wykonanie prac modernizacyjnych pozwoli zabezpieczyć obiekt przed degradacją oraz podniesie estetykę budynku. Budynek stanowi ważny element dziedzictwa historyczno – kulturowego miejscowości.

Przeprowadzenie modernizacji zabytkowego dworku w Tuliszkowie, która w II etapie polegać będzie na odnowie elewacji budynku i wykonaniu nowego pokrycia dachowego obejmować będzie :

1/ Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej

2/ Ocieplenie stropu nad poddaszem

3/ Wykonanie instalacji odgromowej

4/ Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

5/ Wykonanie tynków i okładzin elewacji budynku

6/ Malowanie elewacji budynku

7/ Wykonanie okładzin schodów zewnętrznych

remont dworku 19 09 1  remont dworku 19 09 15 
 Obraz4  Obraz5

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin