„Rewaloryzacja zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkowie – etap I”


logotyp3

Nazwa projektu

„Rewaloryzacja zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkowie – etap I”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu

345.413,77 PLN

 

Kwota dofinansowania

212.041,00 PLN

 

Okres realizacji

X.2009 – I.2010

 

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie dla mieszkańców miejscowości Tuliszków miejsca do wypoczynku i rekreacji poprzez odnowę zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkowie. Realizacja inwestycji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, wpływa na zwiększenie integracji społeczności oraz poprawia wizerunek miasta.

 

Zakres operacji obejmował wykonanie prac rewaloryzacyjnych i robót budowlanych przy zabytkowym parku,  na który składały się :

1)      Prace porządkowe i przygotowawcze,

a)      karczowanie drzew miękkich, krzaków i podszycia

b)      odmładzanie starszych drzew,

c)      mechaniczne planowanie terenu,

d)      prace rozbiórkowe i porządkowe

2)      Odtworzenie układu komunikacyjnego,

a)      aleja gospodarcza ze szlakiem rowerowym z kostki betonowej stylizowanej na starobruk o gr. 6 cm – 945 m2,

b)      alejki utwardzone o szer. 2,0 m z kostki betonowej stylizowanej na starobruk o gr. 6 cm – 360 m2,

c)      ścieżki spacerowe o szer. 2,0 m z nawierzchni żwirowej otoczonej obrzeżem chodnikowym  – 376 m2,

d)      ścieżki spacerowe o szer. 2,0 m z nawierzchni żwirowej – 101 m2,

e)      placyk utwardzony z kostki betonowej stylizowanej na starobruk o gr. 6 cm – 240 m2,

3)      Plac zabaw wraz z wyposażeniem

4)      Mała architektura,

a)      ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych – obudowa drewniana siedzeniowa – 23 szt.,

b)      kosze na odpadki – 23 szt.,

 

 

 DSC 0539  DSC 0490

 

IMG 0559   IMG 0561

 

Obraz 012  Obraz 015

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin