„Równać szanse!”


logotyp2

Nazwa projektu

„Równać szanse!”


Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość projektu

472.971,44 PLN


Kwota dofinansowania

472.971,44 PLN


Okres realizacji

IX.2010 – VII.2011


Opis projektu

Celem projektu jest trwałe podniesienie jakości kształcenia oraz kompleksowe wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego i Gimnazjum
w Grzymiszewie poprzez zagwarantowanie im udziału w nadprogramowych zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych.

Projekt zakłada organizacje w okresie od września 2010 roku do lipca 2011 roku szeregu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Grzymiszewie. Przeprowadzone zostaną między innymi zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki; warsztaty z przedsiębiorczości, koła zainteresowań z zakresu biologii, geografii, przyrody. W projekcie przewidziano zajęcia specjalistyczno – korekcyjne tj. poradnictwo logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne. Projekt uwzględnia także organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz zorganizowanie spotkań w zakresie doradztwa zawodowego.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin