„Indywidualizacja nauczania przyszłością ucznia”


logotyp2

Nazwa projektu

„Indywidualizacja nauczania przyszłością ucznia”


Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Wartość projektu

223 013,00PLN


Kwota dofinansowania

223 013,00PLN


Okres realizacji

IX.2010 – VI.2012


Opis projektu

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Tuliszków.

Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Tuliszków. W Zespole Szkół w Tuliszkowie i w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzymiszewie realizacja projektu będzie trwała dwa lata tj. od 15.09.2010r. do 18.06.2012r., natomiast w czterech pozostałych szkołach podstawowych od 15.09.2010r. do 17.06.2011r. Projektem objęci zostaną wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych udział wezmą dzieci, u których zdiagnozowano problemy. W ramach programu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

- zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- gimnastyka korekcyjna.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin