„Przedszkolaki górą”


logotyp2

Nazwa projektu

„Przedszkolaki górą”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Wartość projektu

1.361.092,23 PLN

 

Kwota dofinansowania

1.322.510,00  PLN

 

Okres realizacji

III.2012 – I.2014

 

Opis projektu

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Gminy Tuliszków.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań :

1.       Utworzenie 4 punktów przedszkolnych przy istniejących szkołach podstawowych
w miejscowościach Smaszew, Tarnowa, Ogorzelczyn i Kiszewy. W każdym punkcie przedszkolnym przewidziano 12-13 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat. Zatrudnieni zostaną nauczyciele prowadzący, i osoby personelu pomocniczego. Wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych.

2.       Utworzenie w przedszkolu w Tuliszkowie grupy integracyjnej,

3.       Organizacja w przedszkolu w Tuliszkowie i punktach przedszkolnych zajęć dodatkowych:

- rytmika anglojęzyczna,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia integracji sensorycznej,

Na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych zakupione zostaną pomoce dydaktyczne
i zabawki oraz utworzona zostanie sala integracji sensorycznej.

5  6 
 DSC08708  IMG-20130321-00415

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin