„Sprawna Gmina - gwarancja skuteczności działań i standardu świadczonych usług”


logotyp2

Nazwa projektu

„Sprawna Gmina - gwarancja skuteczności działań i standardu świadczonych usług”


Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Wartość projektu

1.707.563,44 PLN


Kwota dofinansowania

1.451.428,92  PLN


Okres realizacji

IX.2011 – VI.2013


Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych
w trzech jednostkach samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego przez wdrożenie usprawnień i przeszkolenie kadr w urzędach gmin. Projekt będzie realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu w partnerstwie z gminami : Tuliszków, Stare Miasto i Malanów.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących zadań :

1.       Wdrożenie zasad przejrzystości urzędów

2.       Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001w gminie Starem Miasto

3.       Przeprowadzenie szkoleń językowych i studiów podyplomowych dla pracowników urzędów

4.       Przeprowadzenie szkoleń ogólnych dla pracowników urzędów.

5.       Zwiększenie skuteczności poboru opłat i podatków lokalnych.

6.       Digitalizacja urzędów i umożliwienie publicznego dostępu do Internetu

7.       Opracowanie i wdrożenie strategii o zasięgu lokalnym w gminie Malanów

8.       Uruchomienie nowej usługi świadczonej za pomocą platformy e-puap dla każdego urzędu.

9.       Stworzenie punktu obsługi interesantów w urzędzie Gminy Malanów

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin