"Wczoraj to dzisiaj w drodze do jutra" - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Gminy Tuliszków”

  logotyp1

 


Nazwa projektu

"Wczoraj to dzisiaj w drodze do jutra" - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Gminy Tuliszków”


Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu

30 472,28 PLN


Kwota dofinansowania

7.498,84 PLN


Okres realizacji

VI.2010 – VIIII.2010


Opis projektu

W ramach projektu przeprowadzono w sezonie letnim 2010 roku w miejscowościach Tuliszków, Smaszew i Grzymiszew szereg imprez kulturalnych połączonych z warsztatami artystycznym. Gospodarzami imprez i warsztatów były zespoły i grupy artystyczne, które w danej miejscowości kultywują określoną tradycje. Istniejące i działające już w obszarach swoich zainteresowań zespoły i grupy artystyczne oraz indywidualni twórcy mieli możliwość pokazania własnego dorobku artystycznego, co było dla nich okazją do własnej promocji oraz promocji lokalnych tradycji opartych na dziedzictwie kulturowym i historycznym obszaru. Ważnym elementem projektu była także okazja do poszerzenia własnej wiedzy i umiejętności podczas zorganizowanych warsztatów, które poprowadzili specjaliści z różnych dziedzin artystycznych. Warsztaty pozwoliły na wymianę doświadczeń i skonfrontowanie własnego dorobku z dorobkiem innych twórców ludowych.

Celem realizowanego przez Gminę i Miasto Tuliszków projektu pn. "Wczoraj to dzisiaj w drodze do jutra", było ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji oraz promocja dziedzictwa kulturowego obszaru.

Cykl imprez i warsztatów miał na celu powstrzymać i odwrócić niekorzystne tendencje zaniku wielu elementów dziedzictwa kulturowego, takiego jak obyczaje, strój, gwara, świadomość historyczna. Ma to znaczenie nie tylko dla utrzymania i zachowania tożsamości mieszkańców, ale także może znaleźć praktyczne wykorzystanie w rozwoju turystycznej funkcji obszaru.

1.       Zwyczaje i obrzędy weselne. – Tuliszków

W ramach zorganizowanej w amfiteatrze Tuliszkowskim imprezy zaprezentowane zostały:

a) obrzędy weselne dawne i współczesne – oczepiny, przyśpiewki, motywy weselne;

b) estetyka wesela dawniej i dziś – przygotowywanie zaproszeń, wystawa sukni ślubnych i garniturów, dekorowanie sali, zastawianie stołu potrawy weselne, limuzyny i powozy weselne;

c) prowadzenie wesela dawniej i dziś – wodzirej, zespół grający, dodatkowe atrakcje.

2.       Rękodzieło artystyczne dawniej i dziś – Grzymiszew

Zorganizowane zostały warsztaty, na których zaprezentowane zostało rzeźbiarstwo ludowe, tradycyjne garncarstwo, wikliniarstwo, hafciarstwo i bibułkarstwo..

3.       Tradycyjne regionalne pieśni ludowe – Tuliszków.

Przygotowane zostały warsztaty i prezentacja zaproszonych zespołów kultywujących tradycyjne pieśni ludowe z okolicznych regionów – sieradzkie, kujawskie, kaliskie i inne. W ramach prezentacji i warsztatów, które odbyły się na scenie amfiteatru w Parku Miejskim w Tuliszkowie zaprezentowany został dorobek artystyczny miejscowych zespołów i zaproszonych gości.

4.       Tradycyjne tańce regionalne polskie i ukraińskie – Smaszew

Zorganizowana została impreza kulturalna, w której udział wzięły zaproszone zespoły taneczne z regionu i zespół taneczny „Gracja” z Ukrainy. Choreograf zespołu ukraińskiego poprowadził warsztaty, na których zaprezentował ukraińskie tańce ludowe.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin