Wybrano sołtysów i przewodniczącego RSM


I tak wybrano następujących sołtysów:
Piętno-  Stanisław Adamek,
Nowy Świat- Janina Dominiak, 
Ruda- Józef Kozłowski,
Krępa-  Andrzej Kujawiński, 
Gadowskie Holendry- Krystyna Matysiak, 
Grzymiszew- Jan Mikołajczyk, 
Wróblina- Lidia Barbusińska, 
Tarnowa- Dariusz Kośla, 
Wielopole- Jarosław Bącler, 
Smaszew- Grażyna Szulc, 
Ogorzelczyn- Jadwiga Wieruchowska, 
Wymysłów- Leszek Rosiak, 
Zadworna- Lustosław Zając , 
Kiszewy- Piotr Grzeszczak, 
Sarbicko- Romuald Ochocki, 
W Tuliszkowie nie wybierano sołtysa, gdyż funkcję tą pełni przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców wybierany przez członków Rady. Rada na swym posiedzeniu 24 maja wybrała przewodniczącym Bogdana Kubeckiego.

Rada wybrała również ze swego grona zarząd, który będzie wspierać Przewodniczącego RSM w działaniach. Wybory na terenie Tuliszkowa zakończyły okres wyborów sołtysów i RSM.
Nie jest to jednak koniec wyborów. Z uczestnictwa w RSM zrezygnowała Aneta Grenda- Prezes Stowarzyszenia „Promyk”, w związku z czym skład RSM będzie trzeba uzupełnić.

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 maja 2007 r. Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk wręczyli sołtysom oraz Przewodniczącemu RSM Tuliszkowa listy gratulacyjne, życząc sukcesów w pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin