Walne zebranie stowarzyszenia

poniedziałek, 21, marzec 2011

W dniu 28 maja 2007 r. w Tuliszkowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia "Solidarni w partnerstwie”.

 


Udział w spotkaniu wzięli członkowie stowarzyszenia, wójtowie i burmistrzowie sześciu gmin na orzasze objętym przez lokalną grupę działania w  ramach programu Leader +

Na niniejszym spotkaniu prezes zarządu Pan Ireneusz Ćwiek podsumował roczną działalność stowarzyszenia oraz przedstawił zakres rzeczowo finansowy realizowanego projektu w ramach schematu II programu  Leader +.  

Stowarzyszenie otrzymało środki w wysokości 750 000 zł na realizację tzw. „projektów miękkich”, do których zaliczyć można między innymi budowę ścieżek rowerowych, szkolenia, organizacje imprez kulturalno-sportowych oraz promocję regionu. 

Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej stowarzyszenia Pan Grzegorz Ciesielski przedstawił sprawozdanie z działalności komisji wraz z  wnioskiem o udzielenie absolutorium dla prezesa stowarzyszenia, który to wniosek został przyjęty.

W związku z rezygnacją dotychczasowego skarbnika stowarzyszenia, powołano do pełnienia tej funkcji  Panią  Barbarę Fabiszak,  którą to rekomendowała na to stanowisko gmina Rzgów

Ponadto podjęto uchwałę o ustaleniu składki członkowskiej która wynosić będzie obecnie 10zł. Na tym zakończono obrady walnego zebrania stowarzyszenia „Solidarni w partnerstwie”

 

walne

 

walne2

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin