OTWARTY KONKURS OFERT

środa, 02, styczeń 2013

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

  • Zarządzenie Burmistrza nr 0050.6.2013 w sprawie podziału dotacji z budżetu GiM Tuliszków na 2013 r. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z dnia 14.02.2013r. - pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.6.2013 Burmistrza GiM tuliszków z dnia 14.02.2013 r. - pobierz

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin