INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

środa, 30, styczeń 2013
Od stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.  z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:
1. Wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu  w nowym miejscu;
2. Wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;
3. Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki
    wojskowej;
4. Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt
   czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
5. Likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
6. Likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców
   lub pracowników;
7. Wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
8. Wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin