Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

poniedziałek, 18, luty 2013
Od 01 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina przejmie władztwo nad gospodarką odpadową i odpowiedzialność za zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. Obowiązkiem mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jest złożenie do 15 marca br. deklaracji określającej sposób zbierania odpadów komunalnych.

Opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynosić będą:

a) od nieruchomości zamieszkałych:

– odpady komunalne zbierande w sposób nieselektywny– 14 zł od osoby na miesiąc

- zbierane w sposób selektywny – 7,50 od osoby na miesiąc nie więcej jednak niż 45,00zł od gospodarstwa domowego.

b) opłaty od nieruchomości niezamieszkałych:

a) w przypadku nieselektywnej zbiórki, opłata od pojemnika wynosi:

- pojemnik 120 l – 20,00zł

- pojemnik 240l – 40,00zł

- pojemnik 1100l – 100,00zł

b) w przypadku selektywnej zbiórki, opłata od pojemnika wynosi:

- pojemnik 120 l – 15,00zł

- pojemnik 240l – 30,00zł

- pojemnik 1100l – 75,00zł

W przypadku niezrealizowania zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów opłata zostanie naliczona jak za odpady zmieszane – 14,00zł od osoby na miesiąc. 

Odpady zbierane w sposób selektywny:

frakcja sucha:

-papier i tektura

- tworzywa sztuczne i metale

- szkło opakowaniowe

Zabrania się wrzucania do tej frakcji: pieluch, podpasek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałów budowlanych, tapet, artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie opróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach, rozpuszczalnikach, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, szkła żaroodpornego, kryształowego, ceramiki, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, reflektorów, monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych, zbrojonych, samochodowych, luster, witraży, fajansu, porcelany, innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych.

odpady komunalne zmieszane:

Wszystkie pozostałe odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, nie zawierające odpadów niebezpiecznych.

Odpady zbierane w sposób nieselektywny to wszystkie odpady komunalne zmieszane.

Odpady zbierane w sposób nieselektywny:

To odpady komunalne zmieszane tj. frakcja sucha razem z odpadami komunalnymi zmieszanymi.

Ulotka informacyjna - pobierz

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin