Budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie i Rewaloryzacjia centrum miejscowości Grzymiszew- etap Ilogotyp3

Nazwa projektu

„Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzymiszewie i Rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew -  etap I”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu

144.700,21 PLN

Kwota dofinansowania

88.647,00PLN

Okres realizacji

V.2012 – X.2012

 

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji poprzez odnowę centrum miejscowości i budowę boiska sportowego wraz z placem zabaw. Realizacja operacji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, zwiększa integrację społeczności oraz poprawia wizerunek miasta

Zakres prac w I etapie projektu obejmował budowę boiska sportowego do piłki nożnej z nawierzchnia z naturalnej trawy rolowanej oraz placu zabaw dla dzieci. Szczegółowy zakres prac obejmował :

- prace porządkowe (plantowanie terenu) – 2400,00 m3,

- wykonanie drenażu boiska z rur NPCW – 352 m,

- wykonanie nawierzchni z trawy rolowanej – 2400,00 m3,

- montaż bramek do piłki nożnej – 2 szt.,

- montaż piłkochwytów – 60,00 m,

- wykonanie nawierzchni żwirowej placu zabaw – 300,00 m2

- montaż wyposażenia placu zabaw – 1 kpl,

 

DSC 1463  DSC 1465 
 DSC 1466  DSC 1467

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin