Rewaloryzacja zespołu dworsko parkowego w Tuliszkowie – etap II , część Ilogotyp3

Nazwa projektu

„Rewaloryzacja zespołu dworsko parkowego w Tuliszkowie – etap II , część I”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu

131.355,71 PLN

Kwota dofinansowania

53.396,00 PLN

Okres realizacji

IXI.2012 – XII.2012

 

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie dla mieszkańców miejsca do wypoczynku i rekreacji poprzez odnowę zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkowie. Realizacja inwestycji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, wpływa na zwiększenie integracji społeczności oraz poprawia wizerunek miasta.

Zakres prac obejmował roboty wykonywane we wschodniej części parku i polegające na :

- karczowaniu drzew – 83 szt.

- odmładzaniu drzew – 340 szt.,

- mechanicznym karczowaniu krzaków – 1ha,

- uporządkowaniu terenu przeznaczonego do melioracji – 0,09 ha,

- oczyszczeniu stawu – 640 m3

 

2012-12-18 11.01.20  2012-12-18 11.04.58
 
 2012-12-18 11.08.44  2012-12-18 11.11.13

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin