Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelczynlogotyp3

Nazwa projektu

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelczyn”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu

332.840,19 PLN

Kwota dofinansowania

203.870,00 PLN

Okres realizacji

VIII.2012 – XII.2012

 

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców miejscowości, poprzez modernizacje budynku świetlicy wiejskiej
w Ogorzelczynie. Realizacja operacji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, zwiększa integrację społeczności oraz poprawia wizerunek miejscowości.

W ramach projektu wykonano nową kotłownie olejową wraz z instalacja centralnego ogrzewania. Wybudowano nowe szambo i doprowadzono oraz instalacje wodociągową i sanitarną w obiekcie. Położono nową instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia. Wykonano nową konstrukcje dachową wraz z pokryciem dachu blachą. W wewnątrz świetlicy przeprowadzono roboty obejmujące m.in. montaż sufitów podwieszanych, wykonanie posadzek wraz z położeniem płytek grysowych oraz malowanie sali głównej.

 

2012-12-12 10.33.39    2012-12-12 10.37.34

2013-04-24 11.29.16    2013-04-24 11.29.32

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin