Konkursy

wtorek, 29, październik 2013

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursach zorganizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  w Tuliszkowie, Dom Kultury oraz Gminę i Miasto Tuliszków.

Konkursy skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży  z terenu gminy i miasta Tuliszków.

Wszystkie konkursy zostały przygotowane z myślą o zbliżającym się Święcie Niepodległości, a co za tym idzie implikują również treści patriotyzmu lokalnego, czyli zainteresowanie najbliższą okolicą, naszą „małą Ojczyzną”.

Stąd też we wszystkich założeniach znajdują się elementy odsyłające do najbardziej znanego nam środowiska: własnej rodziny, podwórka, szkoły, miasta czy wsi. Motywem przewodnim jest bowiem nasze miasto – Tuliszków, a głównym celem ukazanie walorów najbliższego otoczenia.

Honorowy patronat nad tym projektem objął Pan Grzegorz Ciesielski, Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków.

Konkursy :

1. Konkurs plastyczny „Kocham swoje miasto-Tuliszków”– dzieci przedszkoli i klas I-III SP.

2. Konkurs poetycki „Tuliszków słowem malowany” –                 klasy IV-VI – SP.

3. Konkurs prozatorski „To wydarzyło się w Tuliszkowie” – uczniowie gimnazjum i liceum.

4. Konkurs fotograficzny „Tuliszków w obiektywie” – wszyscy mieszkańcy gminy i miasta Tuliszków.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2013 r.

7 listopada odbędzie się zebranie komisji konkursowej, która dokona wyboru zwycięzców w poszczególnych konkursach.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają nagrody ufundowane przez Gminę i Miasto Tuliszków.

Rozdanie nagród nastąpi w dniu 11 listopada podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie lub do Domu Kultury w Tuliszkowie osobiście bądź za pośrednictwem zgłaszającej ucznia szkoły.

regulaminy konkursów - pobierz

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin