Eliminacje Powiatowe OTWP "Młodzież Zapogiega Pożarom"

czwartek, 10, kwiecień 2014

05 kwiecietnia 2014r. w Tuliszkowie odbyły się XVI Eliminacje Powiatowe edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorzy Turnieju:

- Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu Tureckiego,

- Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tuliszkowie,

- Komisja ds. Młodzieży ZOP ZOSP RP w Turku,

- Gmina i Miasto Tuliszków,

Opiekę merytoryczną nad turniejem sprawowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku bryg. Rober Bącała oraz st. kpt. Marcin Dzieran którzy jednocześnie byli autorami testów. Eliminacje składają się z testu pisemnego, który zawierał 50 pytań.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie:

ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży:

zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych,

Eliminacje poszerzają wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ratownictwa w tym ratownictwa, ekologicznego, chemicznego, medycznego, przeciwpożarowego.

Uczestnicy przygotowując się do eliminacji zdobywają podstawową wiedzę

z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Turniej zwiększa świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i

uczy skutecznych sposobów ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.

Kształtuje właściwe postawy i zachowania wobec szkodliwej działalności człowieka

Jury eliminacji powiatowych w składzie:
bryg. Robert Bącała                                               - Przewodniczący

kpt. Marcin Dzieran                                              - członek

kpt. Marek Mazurek                                                - członek

Druh Piotr Hryniuk                                                 - członek

Druh Romuald Rumiejowski                                - członek

W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:

uczniowie szkół podstawowych,                        

uczniowie szkół gimnazjalnych,             

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

W tegorocznych eliminacjach biorą udział finaliści eliminacji gminnych z 8 gmin.

w sumie 37 uczestników (16 podstawowe, 16, gimnazjalne, 7 ponadgimnazjalne)

Na terenie powiatu w roku szkolnym 2014/2015 w eliminacjach na szczeblu środowiskowym i gminnym wzięło udział ponad 240 dzieci i młodzieży.

Eliminacje odbywają się na szczeblach:

środowiskowym (szkolnym),

gminnym (miejskim, miejsko-gminnym),

powiatowym,

wojewódzkim,

centralnym.

Klasyfikacja w poszczególnych grupach wiekowych

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)

 1. Monika Przybył        SP w Kotwasicach                         - 43 pkt.
 2. Paulina Ćwiek         SP w Ogorzelczynie                       - 36 pkt. Dogrywka - 10
 3. WeronikaSP w Skarżynie                                - 36 pkt. Dogrywka - 9

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Marlena Wojtkowiak       Gim. w Malanów                 - 46 pkt.

2. Paulina Perlińska                      Gim. w Malanów                 - 43 pkt.

3. Jarosław Kołuda            Gim. w Turku                       - 42 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Ewelina Wojtkowiak                   ZST w Turku            - 47 pkt.

2. Mateusz Pieśkiewicz                LO w Turku               - 42 pkt.

3. Hubert Janicki                             LO w Turku               - 29 pkt.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pendrive oraz dyplomy za udział. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca na podium, zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi: tablet, Gra Dart, Rakieta do tenisa ziemnego. 

W ramach projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” czujniki dymu oraz tlenku węgla przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku

Dla najmłodszego uczestnika w każdej grupie wiekowej nagrody otrzymali: Julia Dębowska, Mateusz Grzymski, Hubert Janicki

Eliminacje kończą etap powiatowy, a finaliści – po jednej osobie w każdej z trzech grup wiekowych -będą reprezentować powiat na etapie wojewódzkim, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia w Malanowie.

 • DSC_8480
 • DSC_8481
 • DSC_8482
 • DSC_8483
 • DSC_8484
 • DSC_8485
 • DSC_8486
 • DSC_8487
 • DSC_8488
 • DSC_8489
 • DSC_8490
 • DSC_8492
 • DSC_8493
 • DSC_8494
 • DSC_8495
 • DSC_8496
 • DSC_8497
 • DSC_8498
 • DSC_8499
 • DSC_8500
 • DSC_8501
 • DSC_8502
 • DSC_8503
 • DSC_8504
 • DSC_8505
 • DSC_8506
 • DSC_8507
 • DSC_8508
 • DSC_8509
 • DSC_8510
 • DSC_8511
 • DSC_8512
 • DSC_8513
 • DSC_8514
 • DSC_8515
 • DSC_8516
 • DSC_8517
 • DSC_8518
 • DSC_8519
 • DSC_8520
 • DSC_8521
 • DSC_8522
 • DSC_8523
 • DSC_8524
 • DSC_8525
 • DSC_8526
 • DSC_8527
 • DSC_8528
 • DSC_8529
 • DSC_8530
 • DSC_8531

Simple Image Gallery Extended

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin