10-lecie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

poniedziałek, 28, marzec 2011
5 grudnia 2007 r. swoje 10-lecie obchodziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie. Z tej okazji przygotowano małą uroczystość, podsumowującą 10 lat działalności.
Uroczystość odbyła się w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Tuliszkowie, rozpoczynając się o godz. 10:00. Od przywitania gości rozpoczęła jubileusz 10-lecia Pani Justyna Michalak- opiekun świetlicy socjoterapeutycznej oraz członek Komisji.
Po niej głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan Bolesław Mazurek, który przedstawił sprawozdanie z 10 lat działalności komisji.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w 1997 roku. Głównym celem Komisji jest profilaktyka problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz szeroko pojęta pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
W ramach działalności Komisji w czerwcu 1997 r. powstał punkt konsultacyjno-informacyjny, a w październiku 1998 roku świetlica socjoterapeutyczna „Top Secret”. Zarówno punkt konsultacyjno0informacyjny jak i świetlica Top Secret funkcjonują w pomieszczeniach Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Pomieszczenia, w których działają wyremontowano i wyposażono ze środków którymi dysponuje Komisja.
Na przestrzeni 10 lat Komisja zorganizowała wiele konkursów i zajęć. Organizowała kolonie i półkolonie organizując dzieci i młodzieży wolny czas. Komisja przeprowadziła wiele kontroli sprawdzając warunki w jakich sprzedawany jest alkohol oraz przeprowadziła wiele rozmów z osobami mającymi problemy alkoholowe oraz z ich rodzinami.
Oprócz działań stricto związanych z walką z alkoholizmem, Komisja współorganizowała wiele inicjatyw m. in. :
- współorganizacja Dni Tuliszkowa
- udział dzieci i młodzieży z terenu gminy w rajdach i marszach trzeźwości
- imprezy organizowane przez Turkowskie Stowarzyszenie Młodych
- Ogólnopolska Kampania Społeczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
W okresie swego 10 letniego funkcjonowania Komisja wielokrotnie zmieniała swój skład, kierując się podstawowym kryterium, a mianowicie tym aby reprezentować jak najszerszy krąg społeczny. Dlatego też w jej skład wchodzili pracownicy samorządowi, nauczyciele, policjanci, księża, pracownicy socjalni i lekarze.
Po przedstawieniu 10letniego okresu działalności Komisji przyszedł czas na życzenia. Zaczął Burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski, który podziękował Komisji za wieloletnią pracę, życząc jednocześnie kolejnych lat działalności. Razem z burmistrzem kwiaty wręczył Piotr Hryniuk- przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
Po burmistrzu głos zabrała Pani Elżbieta Krzempek- Dyrektor Gimnazjum w Grzymiszewie, która w imieniu wszystkich dyrektorów złożyła na ręce Przewodniczącego Komisji- Bolesława Mazurka kwiaty i życzenia dalszej skutecznej pracy.W formie wiersza napisanego specjalnie na tą okazję życzenia złożył dyrektor MGOK w Tuliszkowie Mirosław Rojek. Podkreślił wkład Komisji w prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności na koniec składając następujące życzenia:
„Szanowna komisjo, prócz wierszy i przysłów
Życzymy Wam dzisiaj, moc trzeźwych pomysłów
By na przyszłe lata zawsze z Wami były
Tak jak do tej pory- bosko-ludzkie siły”
Po życzeniach nastąpiła część artystyczna, którą przygotowała młodzież ze świetlicy terapeutycznej Top Secret, prowadzonej przez Panią Justynę Michalak. Młodzież zaprezentowała scenki przedstawiające pozytywne i negatywne skutki spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.
Na koniec Przewodniczący Komisji Bolesław Mazurek zaprosił wszystkich zebranych na mały poczęstunek.
5 grudnia 2007 r. swoje 10-lecie obchodziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie. Z tej okazji przygotowano małą uroczystość, podsumowującą 10 lat działalności.
Uroczystość odbyła się w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Tuliszkowie, rozpoczynając się o godz. 10:00. Od przywitania gości rozpoczęła jubileusz 10-lecia Pani Justyna Michalak- opiekun świetlicy socjoterapeutycznej oraz członek Komisji.
Po niej głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan Bolesław Mazurek, który przedstawił sprawozdanie z 10 lat działalności komisji.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w 1997 roku. Głównym celem Komisji jest profilaktyka problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz szeroko pojęta pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
W ramach działalności Komisji w czerwcu 1997 r. powstał punkt konsultacyjno-informacyjny, a w październiku 1998 roku świetlica socjoterapeutyczna „Top Secret”. Zarówno punkt konsultacyjno0informacyjny jak i świetlica Top Secret funkcjonują w pomieszczeniach Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Pomieszczenia, w których działają wyremontowano i wyposażono ze środków którymi dysponuje Komisja.
Na przestrzeni 10 lat Komisja zorganizowała wiele konkursów i zajęć. Organizowała kolonie i półkolonie organizując dzieci i młodzieży wolny czas. Komisja przeprowadziła wiele kontroli sprawdzając warunki w jakich sprzedawany jest alkohol oraz przeprowadziła wiele rozmów z osobami mającymi problemy alkoholowe oraz z ich rodzinami.
Oprócz działań stricto związanych z walką z alkoholizmem, Komisja współorganizowała wiele inicjatyw m. in. :
- współorganizacja Dni Tuliszkowa
- udział dzieci i młodzieży z terenu gminy w rajdach i marszach trzeźwości
- imprezy organizowane przez Turkowskie Stowarzyszenie Młodych
- Ogólnopolska Kampania Społeczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
W okresie swego 10 letniego funkcjonowania Komisja wielokrotnie zmieniała swój skład, kierując się podstawowym kryterium, a mianowicie tym aby reprezentować jak najszerszy krąg społeczny. Dlatego też w jej skład wchodzili pracownicy samorządowi, nauczyciele, policjanci, księża, pracownicy socjalni i lekarze.
Po przedstawieniu 10letniego okresu działalności Komisji przyszedł czas na życzenia. Zaczął Burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski, który podziękował Komisji za wieloletnią pracę, życząc jednocześnie kolejnych lat działalności. Razem z burmistrzem kwiaty wręczył Piotr Hryniuk- przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
Po burmistrzu głos zabrała Pani Elżbieta Krzempek- Dyrektor Gimnazjum w Grzymiszewie, która w imieniu wszystkich dyrektorów złożyła na ręce Przewodniczącego Komisji- Bolesława Mazurka kwiaty i życzenia dalszej skutecznej pracy.W formie wiersza napisanego specjalnie na tą okazję życzenia złożył dyrektor MGOK w Tuliszkowie Mirosław Rojek. Podkreślił wkład Komisji w prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności na koniec składając następujące życzenia:
„Szanowna komisjo, prócz wierszy i przysłów
Życzymy Wam dzisiaj, moc trzeźwych pomysłów
By na przyszłe lata zawsze z Wami były
Tak jak do tej pory- bosko-ludzkie siły”
Po życzeniach nastąpiła część artystyczna, którą przygotowała młodzież ze świetlicy terapeutycznej Top Secret, prowadzonej przez Panią Justynę Michalak. Młodzież zaprezentowała scenki przedstawiające pozytywne i negatywne skutki spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.
Na koniec Przewodniczący Komisji Bolesław Mazurek zaprosił wszystkich zebranych na mały poczęstunek.

10 lat 5
10 lat 7
10 lat 8
10 lat 9
10 lat 10
10 lat 11

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin