„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków ”

Nazwa projektu

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Wartość projektu

37 207,50 PLN

 

Kwota dofinansowania

31 626,37 PLN

 

Okres realizacji

IX 2014 – VIII 2015

 

Opis projektu

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zużycia energii w gminie Tuliszków co pozwoli ograniczyć koszty jej funkcjonowania oraz przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy a co za tym idzie poprawy jakości życia mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami stanowiącymi załącznik nr 9 do regulaminu konkursu.

Zakres projektu obejmuje :

1. Opracowanie dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków,

2. Opracowanie bazy danych zawierającej informacje pozwalającej na ocenę gospodarki energią,

3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gminy – tworzenie, realizacja i monitorowanie planów,

4. Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dot. udziału dofinansowania POIiŚ

5. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla opracowanego planu

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin