Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Nazwa projektu

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

 

Wartość projektu

2.000.000,00 PLN

 

Kwota dofinansowania

1.700.000,00 PLN

 

Okres realizacji

I 2014 – XII 2015

 

Opis projektu

Głównym elementem projektu jest przygotowanie wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych dla obszaru powiatu tureckiego (strategii rozwoju gospodarczego, koncepcji zagospodarowania przestrzennego, studium komunikacyjnego, strategii marki i produktu turystycznego, dokumentacji związanej z powołaniem funduszu poręczeń kredytowych oraz funduszu pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych) oraz dokumentów planistycznych i technicznych.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Turek, partnerem projektu 8 gmin z powiatu tureckiego, Starostwo Powiatowe oraz Turecka Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwój.

Projektem będzie zarządzać lider – Gmina Miejska Turek, powołany zostanie komitet sterujący, w skład, którego wejdą Wójtowie / Burmistrzowanie Gmin, Starosta Powiatu, Szefowie TUR i TIG-u. W ramach projektu funkcjonował będzie także Zespół Projektowy składający się z osób biorących udział w przygotowaniu projektu

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin