„Rewaloryzacja zespołu dworsko parkowego w Tuliszkowie – etap II , część II”

 

Nazwa projektu

„Rewaloryzacja zespołu dworsko parkowego w Tuliszkowie – etap II , część II”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu

356.979,69 PLN

 

Kwota dofinansowania

134.868,00 PLN

 

Okres realizacji

VIII.2013 – X.2013

 

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie dla mieszkańców miejsca do wypoczynku i rekreacji poprzez odnowę zespołu dworsko - parkowego w Tuliszkowie. Realizacja inwestycji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, wpływa na zwiększenie integracji społeczności oraz poprawia wizerunek miasta.

Zakres robót obejmował :

Prace porządkowe i przygotowawcze - 1 komplet

Ścieżki spacerowe szer. 2m - 1189,00 m2

Ścieżki spacerowe szer. 1,5m - 527,00 m2

Renowacja budynku estrady - 1 komplet

Ławki parkowe - 12 szt.

Kosze na odpady - 12 szt.

Aleja gospodarcza szer 4.5m - 994,00 m2

Ogrodzenie – 205mb

Wykonanie plaży z mieszanki żwir - piask. - 100,00 m2

Kładka drewniana - 1 komplet

Nasadzenie drzew, krzewów i krzewinek - 2765,00 szt.

Wykonanie trawników parkowych - 0,45 ha

Wycinka drzew – 23 szt.

Odmulenie fosy i rowu - 1820,00 m3\

Przepusty i mostki -0 1 komplet

2012-12-18 10.58.17  2012-12-18 11.01.20 
 DSC 0539  Obraz 012

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin