NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 01.07.2015 R.

 

Szanowny Mieszkańcu !!!

 

      Od 1 lipca 2015 roku wprowadza się dodatkową, selektywną zbiórkę „popiołu paleniskowego”.

Każdy, kto zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, otrzyma dodatkowy kosz z oznakowaniem POPIÓŁ.

     Pierwszy odbiór wyselekcjonowanego popiołu odbędzie się w miesiącu sierpniu zgodnie z harmonogramem.

Pozostałą część odpadów tj. odpady „suche” i odpady” mokre” należy selekcjonować według wcześniejszych zasad.

UWAGA!!!

Zabrania się mieszania popiołów z odpadami „mokrymi”, jak miało to miejsce dotychczas.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

 

 

harmonogram z dobrym herbem

 

Pobierz ulotkę:

 

Bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych

30 i 31 października 2014r. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych - miejsce zbiórki: plac targowy przy Urzędzie GiM w Tuliszkowie w godz. od 9.00-12.00 - pobierz komunikat

NOWY Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2015 r

Nowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujęcy od 1 stycznia 2015 r.

 

Czytaj więcej...

odbiór folii po kiszonkach, ogrodniczych, budowalnych itp.

30 i 31 października 2014r. rolnicy będą mogli pozbyć się folii po kiszonkach, ogrdoniczych, budowlanych i sznurków po kiszonkach, worków, worków po nawozach - pobierz informację

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin