Aktualności

Spotkanie Wielkanocne

17 marca 2011 r. w MGOK w Tuliszkowie odbyło się spotkanie wielkanocne. Celem tego spotkania było m.in. przypomnienie zwyczajów  i potraw związanych ze Świętami Wielkanocnymi. mieszkańcy i zaproszeni goście mogli podziwiać szydełkowe serwety wykonane przez p. Irenę Pałasz, ozdoby wykonane przez p. Władysławę Musiadlak oraz stroiki i palmy wielkanocne wykonane przez świetlicę „Domino” i „Top Secret”.
Panie z Koła Gospodyń wiejskich z Krępy i Tarnowej przygotowały poczęstunek w postaci barszczu wielkanocnego, białej kiełbasy domowej roboty, bab, wiejskiego chleba,  roladek, pasztecików itp.
17 marca 2011 r. w MGOK w Tuliszkowie odbyło się spotkanie wielkanocne.

Czytaj więcej...

Wybory sołtysów, RSM m. Tuliszkowa jej Zarządu i Przewodniczącego

Zgodnie ze Statutami Sołectw i Statutem  Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa zebrania wyborcze powinny odbyć się nie później niż w ciągu 6 m-cy od dnia wyboru rady gminy.
Przeprowadzenie  wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy zarządza Rada zobowiązując jednocześnie Burmistrza do opracowania harmonogramu zebrań.
Rada Miejska w dniu 31 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr 0007.5.2011 w  sprawie  zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków.
Burmistrz GiM Zarządzeniem Nr 0050.15.2011 ustalił w porozumieniu z sołtysami harmonogram zebrań wyborczych, które odbywają się od 17 marca do 09 maja 2011 r. Do chwili obecnej odbyły się już wszystkie zebrania wyborcze poza sołectwem Nowy Świat.
W poszczególnych sołectwach i mieście Tuliszkowie frekwencja i wybór przedstawia się następująco:
1. Ruda – uprawnionych 172, obecnych  43, zebranie odbyło się 7.03.2011
sołtys: Józef Kozłowski
Rada Sołecka:
Malesza Wanda
Druszcz Janina
Mazurek Mirosław
2.Zadworna – uprawnionych 495,  obecnych   63, zebranie odbyło się  21.03.2011
sołtys: Zając Lutosław
Rada Sołecka:
Janiak Marcin
Karczewski Mieczysław
Malesza Katarzyna
Piaskowski Gabriel
3.Wymysłów - uprawnionych 184   obecnych   37,  zebranie odbyło się  22.03.2011
sołtys:  Katarzyna Łuczak
Rada Sołecka:
Gradecki Krzysztof
Kaszuba Kazimierz
Marciniak Marek
4.  Piętno - uprawnionych 351, obecnych  17,  zebranie odbyło się 23.03..2011
sołtys: Adamek Stanisław
Rada sołecka:
Wojtczak Krzysztof
Kałużny Jan
Szczap Tadeusz
5. Gadowskie Holendry - uprawnionych 166, obecnych, zebranie odbyło się, zebranie odbyło się 24.03.2011 r.
sołtys:  Marcinkowska Dorota
Rada Sołecka:
Ośkowiak Karol
Raszewska Joanna
Wieczorkiewicz Jarosław
6. Krępa - uprawnionych  211   obecnych  68, zebranie odbyło się 28.03.2011 r.
sołtys: Andrzej Kujawiński
Rada sołecka:
Woźniak Teresa
Patrzykąt Józef
Szczepaniak Jarosław
7.  Smaszew - uprawnionych 324,  obecnych   49, zebranie odbyło sie 29.03.2011
sołtys:  Szulc Grażyna
Rada sołecka:
Szczap Anna
Tomczak Beata
Radzimska Barbara
8. Ogorzelczyn - uprawnionych  456,  obecnych  60, zebranie odbyło się 30.03.2011
sołtys: Wieruchowska Jadwiga
Rada sołecka:
Nowakowski Jan
Graczyk Grzegorz
Kościelak Marek
Włodarska Sylwia
Woźniak Agnieszka
9. Wielopole - uprawnionych 247,    obecnych 24 , zebranie odbyło się  31.03.2011
sołtys:  Wszędybył Zdzisław
Rada Sołecka:
Bącler Jarosław
Szulc Zygmunt
Borkowski Henryk
10. Tarnowa - uprawnionych 442, obecnych 59, zebranie odbyło się 1.04.2011
sołtys: Kośla Dariusz
Rada Sołecka:
Płuciennik Bożena
Siepka Jolanta
Józef Szymczak
Siwek Jan
Kaczmarek Paweł
11. Grzymiszew – uprawnionych   1077,  obecnych 178, zebranie odbyło się 5.04.2011
sołtys: Jan Mikołajczyk
Rada Sołecka:
Młotkiewicz Andrzej
Rymiszewski Józef
Soszyński Władysław
Gronostaj Józef
Szymaniak Zbigniew
Sobczak Janina
Samulska Bożena
Larek Marian
12. Kiszewy - uprawnionych  473,     obecnych  46, zebranie odbyło się  8.04.2011
Sołtys:  Grzeszczak Piotr
Rada Sołecka:
Nowak Józef
Przybyła Jakub
Sikorski Zdzisław
Kwiatkowski Tadeusz
13. Wróblina - uprawnionych 389,  obecnych 44, zebranie odbyło się  11.04.2011
sołtys: Lidia Barbusińska
Rada sołecka:
Fabiański Adam
Zajdlic Roman
Gronostaj Agnieszka
14. Sarbicko - uprawnionych 322, obecnych 80, zebranie odbyło się 7.04.2011
sołtys: Wojciechowska Beata
Rada Sołecka:
Glanc Karolina
Gronostaj Kazimierz
Gaj Michał
Kulig Stanisław
16. Tuliszków - uprawnionych 2729,    obecnych 97, zebranie mieszkańców odbyło się  6.04.2011
Rada Samorządu Mieszkańców m. Tuliszkowa:
1. Sławomir Małolepszy
2. Kozłowski Jan
3. Glicza Grażyna
4. Radecki Bohdan
5. Raszewski Dariusz
6. Przybyłowicz Stanisław
7. Siepka Ala
8. Warzyniak Jakub
9. Lipowski Jarosław
10. Małolepsza Jadwiga
11. Siepka  Mirosława
12. Pospiech Józef
13. Ast Tadeusz
14. Jabłońska Maria
15. Jarosik Roman
Zebranie RSM odbyło się 18 kwietnia 2011 r., na którym wybrano:
Przewodniczącego RSM – Jan Kozłowski
Zarząd RSM:
1. Glicza Teresa
2.Jarosik Roman
3. Pospiech Jozef
4. Przybyłowicz Stanisław
5. Siepka Ala.
6. Siepka Mirosława.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Nowym Świecie odbędzie się 09 maja 2011 r. o godz. 17 w Domu Dziecka.
Zgodnie ze Statutami Sołectw i Statutem  Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa

Czytaj więcej...

3 marca 2011 r. odbyły się wybory do izb rolniczych

3 marca 2011 r. odbyły się wybory do izb rolniczych. W gminie Tuliszków lokal wyborczy mieścił się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. Zgłoszonych zostało trzech kandydatów: Tadeusz Kwiatkowski, Piotr Piekarski i Tomasz Szczap. Do WIR wybrani zostali: Tadeusz Kwiatkowski i Piotr Piekarski.
Wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rolników.
3 marca 2011 r. odbyły się wybory do izb rolniczych. W gminie Tuliszków lokal wyborczy mieścił się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury.

Czytaj więcej...

X Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie

26 marca 2011r. w sali OSP Piętno odbył się  X Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie, na którym przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu, Sprawozdanie Komendanta, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, udzielono absolutorium Zarządowi, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Komisje Rewizyjną oraz wręczono dyplomy przesłane przez Poseł na Sejm RP Irenę Tomaszak – Zesiuk dla Prezesów oraz Naczelników OSP. Podziękowania otrzymali również lokalni przedsiębiorcy za pomoc i współpracę z Oddziałem Miejsko-Gminnym Związku OSP RP w Tuliszkowie.
Wręczenia dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Zbigniew Gradecki oraz Burmistrz GiM Tuliszków Grzegorz Ciesielski – Prezes Zarządu Oddziału MG Związku OSP RP w Tuliszkowie.
Na Zjeździe uzupełniono również skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP o 2 osoby, które z racji rodzaju obowiązków służbowych oraz zainteresowań chcą wspierać Związek w realizacji jego celów, a mianowicie  Zdzisława Cichego i  Zdzisława Pietrzaka.
Skład Prezydium Zarządu przedstawia się następująco:
1. Grzegorz Ciesielski  -Prezes
2. Zdzisław Cichy  - V-ce Prezes
3. Zdzisław Pietrzak  - V-ce Prezes
4. Bolesław Mazurek  - V-ce Prezes
5. Marek Mazurek   - Komendant Gminny
6. Zdzisław Choinka  - Z-ca Komendanta
7. Piotr Hryniuk  - Sekretarz
8. Robert Zabłocki  - Skarbnik
9. Zbigniew Gradecki  - Członek
10. Zdzisław Sikorski  - Członek
11. Marek Zabłocki  - Członek
12. Andrzej Łusiaczyk         - Członek
 
Komisja Rewizyjna:
1. Elżbieta Krzempek
2. Andrzej Toda
3. Janina Mrugas
4. Mirosław Ziemiański
5. Jacek Antoniewicz
 
Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego:
1.Grzegorz Ciesielski
2. Marek Mazurek
3. Zbigniew Gradecki
 
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego:
1. Zbigniew Gradecki
2. Marek Mazurek
3. Zdzisław Choinka
4. Robert Zabłocki
5. Grzegorz Maciejewski
26 marca 2011r. w sali OSP Piętno odbył się  X Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie,

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 do 31 marca 2011 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego /pok. nr 24 lub  w pukcie informacyjnym UGiM Tuliszków/ zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
01 września 2010 roku do 28 lutego 2011roku.
Stawka zwrotu w 2011 roku wynosii 0,85 zł/1litr oleju, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 roku – Dz. U. Nr 235, poz. 1541).
Na dzień 15 marca 2011 roku wpłynęło do Urzędu 131 wniosków.
W terminie od 1 do 31 marca 2011 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Czytaj więcej...

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) w dniach od 14 marca 2011 roku do 18 marca 2011 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, pokój nr 24 jest wyłożony do publicznego wglądu spis uprawnionych do głosowania.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) w dniach od 14 marca 2011 roku do 18 marca 2011

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Kobiet

8 marca 2011 r. GiM Tuliszków oraz MGOK w Sali Bankietowej dla wszystkich mieszkanek GiM Tuliszków zorganizowany został po hasłem „Miłość ci wszystko wybaczy” czyli lata 20, lata 30.
Licznie przybyłe na te uroczystość Panie usłyszały szlagiery autorstwa między innymi Henryka Warsa, Ludwika Starskiego, Jerzego Turandota, znane dzięki pamiętnym wykonaniom amantów przedwojennego kina. Tym razem wykonawcami byli członkowie studia piosenki działającego przy MGOK. Dla zebranych zatańczył zespół „Tuliszkowiacy” i maluchy z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.
Dyr. MGOK Mirosław Rojek przedstawił męskie spojrzenie na płeć żeńską a Burmistrz GiM GiM Grzegorz Ciesielski i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Maćkowski   wręczyli wszystkim paniom kwiaty wykonane techniką orgiami przez uczestników zajęć świetlicy integracyjnej „Domino”.
8 marca 2011 r. GiM Tuliszków oraz MGOK w Sali Bankietowej dla wszystkich mieszkanek GiM Tuliszków zorganizowany został po hasłem „Miłość ci wszystko wybaczy” czyli lata 20, lata 30.

Czytaj więcej...

WYBORY SOŁTYSÓW i RSM m. TULISZKOWA

Zgodnie ze Statutami Sołectw i Statutem  Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa zebrania wyborcze powinny odbyć się nie później niż w ciągu 6 m-cy od dnia wyboru rady gminy.
Przeprowadzenie  wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy zarządza Rada zobowiązując jednocześnie Burmistrza do opracowania harmonogramu zebrań.
Rada Miejska w dniu 31 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr 0007.5.2011 w  sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków.
Burmistrz GiM Zarządzeniem Nr 0050.15.2011 ustalił w porozumieniu z sołtysami harmonogram zebrań związanych z wyborami do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków i przedstawia się on następująco:
1. Sołectwo Ruda    - 17.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
2. Sołectwo Zadworna   - 21.03.2011 r. godz. 17.00 - Urząd GiM Tuliszków
3. Sołectwo Wymysłów  - 22.03.2011 r. godz. 17.00 - Urząd GiM Tuliszków
4. Sołectwo Piętno   - 23.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
5. Sołectwo Gadowskie Holendry - 24.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
6. Sołectwo Krępa   - 28.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
7. Sołectwo Smaszew  - 29.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
8. Sołectwo Ogorzelczyn  - 30.03.2011 r. godz. 17.00  -  Szkoła Podstawowa
9. Sołectwo Wielopole  - 31.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
10. Sołectwo Tarnowa  - 01.04.2011 r. godz. 17.00  -  Szkoła Podstawowa
11. Sołectwo Grzymiszew  - 05.04.2011 r. godz. 17.00  -  SP w Grzymiszewie
12. miasto Tuliszków  - 06.04.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
13. Sołectwo Sarbicko  - 07.04.2011 r. godz. 17.00  –  Remiza OSP
14. Sołectwo Kiszewy  - 08.04.2011 r. godz. 17.00  –  Remiza OSP
15. Sołectwo Wróblina  - 11.04.2011 r. godz. 17.00  –  Remiza OSP
16. Sołectwo Nowy Świat  - 09.05.2011 r. godz. 17.00  –  Dom Dziecka
Zgodnie ze Statutami Sołectw i Statutem  Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa zebrania wyborcze powinny odbyć się nie później niż w ciągu 6 m-cy od dnia wyboru rady gminy.

Czytaj więcej...

GMINNY DZIEŃ KOBIET

GiM Tuliszków oraz MGOK w dniu 8 marca 2011 r. w sali bankietowej dla wszystkich mieszkanek Gminy i Miasta Tuliszków organizuje Gminny Dzień Kobiet po hasłem " Miłość ci wszystko wybaczy" czyli lata 20., lata 30.
Na wieczór z pamiętnymi szlagierami Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy, Lody Niemirzanki i innych gwiazd srebrnego ekranu, zadedykowany Mieszkankom Gminy i Miasta Tuliszków, z a p r a s z a m y 8 marca br. o g. 18.00 do Sali Bankietowej M. M. Manickich WSZYSTKI PANIE.
Wystąpią: Zespół wokalny M-GOK w Tuliszkowie, Zespół „Tuliszkowiacy”, Dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka.
GiM Tuliszków oraz MGOK w dniu 8 marca 2011 r. w sali bankietowej dla wszystkich mieszkanek Gminy i Miasta Tuliszków organizuje Gminny Dzień Kobiet

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin