POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielić pomocy rolnikom ze zniszczonych terenów w wysokości do 300 tys. zł. W tym celu należy złożyć wniosek w Agencji o przyznanie wsparcia w ramach działania PROW 2007-13 noszącego nazwę "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Czytaj więcej...

Szkolenie z FIO

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”  zaprasza do uczestnictwa   w projekcie „Więcej wiadomości, więcej możliwości”, realizowanym w  ramach Priorytetu II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie. 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Komunikat - spis kontrolny

KOMUNIKAT

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Burmistrza GiM Tuliszków

W dniu 28 czerwca 2011 r. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej, na której  radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2010 oraz 10  głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” /obecnych było 12 radnych/  udzielono absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków G. Ciesielskiemu z tytułu wykonania budżetu GiM za 2010 r.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin