KONKURS FOTOGRAFICZNY- WIELKOPOLSKA RODZINA W OBIEKTYWIE

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Fundację AKME, ROPS i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu Wielkopolska Rodzina w Obiektywie jest ukazanie pozytywnych relacji w rodzinach, których członkiem jest osoba z niepełnosprawnością. Szczegóły na stronie: http://fundacja-akme.pl/projekt/

SPOTKANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW- "CO EKSPORTER WIEDZIEĆ POWINIEN?"

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, realizuje cykl bezpłatnych spotkań dla wielkopolskich przedsiębiorców pt. "Co eksporter wiedzieć powinien?". Do udziału w spotkaniach zachęcamy przedsiębiorców. Szczegóły w załączniku.

Załącznik - pobierz:

ŚWIATŁOWÓD DLA DOMU

Światłowód dla domu

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

W najbliższym czasie spółki: Webtouch, Fibrehost i Easyhost będą przeprowadzać inwestycje na terenie Naszej gminy, a dokładnie w miejscowościach: Grzymiszew, Ogorzelczyn, Wielopole. Uprzejmie informujemy o planowanych inwestycjach oraz korzyściach, jakie za sobą niesie nowa infrastruktura telekomunikacyjna.

 

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "przebudowa drogi Pólko - Nowy Świat" 

Załącznik - pobierz:

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

Ostrzeżenie meteorologiczne – Upał

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżeń meteorologicznych nr 43

 

(subregion koniński) oraz nr 44 (subregion kalisko-leszczyński) wydanych przez IMGW PIB Biuro Prognoz 

Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 26.08.2015 r.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Gmina i Miasto Tuliszków informuje , ze zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi Gadowskie Holendry – Paluszek ” - odcinek od km 0+000 do 0+959,68 ” zostało wykonane przy pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną , rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych . Koszt realizacji zadania wyniósł 330.975,48 zł . Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniosło 150 000,00 zł . Wykonawca robót : SKANSKA S.A., 01-518 Warszawa , ul. Gen. Józefa Zajączka 9

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin