OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego dla miejscowości Zadworna IV

Czytaj więcej...

ODBIÓR PROTOKOŁÓW SUSZOWYCH

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy, można odbierać w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków, w pokoju nr 25.

 

 UWAGA!

Protokoły
będą wydawane jedynie rolnikowi, na którego wniosek był składany. W
innych przypadkach wymagane jest pisemne upoważnienie.

OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin