I sesja Rady Miejskiej

01 grudnia 2014r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie wybranej w wyborach w dniu 16 listopada 2014r. zwołana przez Komisarza Wyborczego w Koninie. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej J. Poprawska wręczyła radnym zaświadczenie o wyborze na radnego, pogratulowała wyboru i życzyła owocnej pracy i dobrej współpracy.Nastepnie Radni złożyli ślubowanie i zatwierdzili zaproponowany przez Komisarza porządek obrad I sesji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza

Ogłoszenie Burmistrza GiM Tuliszków o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - pobierz

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

W dniu 24 listopada 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, będzie można skorzystać z doradztwa w zakresie funduszy europejskich. Doradztwo prowadzić będzie konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w KONINIE. Zapraszamy na rozmowę z konsultantem. Podczas dyżuru będzie można dowiedzieć się :

Czytaj więcej...

Zakończenie Kursu Samoobrony

Na przełomie października i listopada w Tuliszkowie odbył się I Kurs Samoobrony Kobiet pod hasłem "Bądź Bezpieczna 2014", w którym uczestniczyło ponad dwadzieścia pań z terenu GiM Tuliszków. Oprócz zajęć praktycznych z zakresu samoobrony (karate, boks, Krav Maga) były też zagadnienie teoretyczne z zakresu prewencji kryminalnej jak i również omówiono zagadnienia związane z przestępstwami na osobach starszych.

Czytaj więcej...

Zakończenie kadencji

07 listopada o godz. 15-tej w Urzędzie GiM w Tuliszkowie odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej, która była jednocześnie zakończeniem kadencji. W sesji uczestniczyli radni, sołtysi, Burmistrz i Z-ca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz GiM oraz radca Prawny Urzędu, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownik Komisariatu Policji w Tuliszkowie, nowy Naczelnik Poczty w Tuliszkowie Tomasz Rybarczyk, radny Rady Powiatu Tureckiego Zdzisław Cichy, Przewodnicząca Forum Kobiet Jolanta Cicha, przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciel prasy.

Czytaj więcej...

Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w Tuliszkowie rozpoczęły się Mszą świętą za ojczyznę i walczących o wolność rodaków. Z tej właśnie okazji złożone zostały również wiązanki kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki, Dębem Katyńskim i pomnikiem Jana Pawła II przez władze gminy tj. Burmistrza GiM G. Ciesielskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasz Maćkowskiego, V-ce Przewodniczącego Rady Jana Mikołajczyka, delegację Zarządu Oddziału MG OSP RP, delegację Zarządu OSP w Tuliszkowie, delegację Związku Kombatantów RP i Białych Więźniów Politycznych, delegację RSM m. Tuliszkowa oraz radnego Rady Powiatu. Naszą społeczność w delegacji pod Pomnik Jana Pawła II i Dąb Katyński reprezentowali Ks. Prałat Stanisław Nowak, Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Maćkowski.

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników - pilne

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. przymrozków wiosennych
i deszczu nawalnego w okresie wiosennym 2014r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomił preferencyjną linię kredytową na wznowienie produkcji rolnej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych przez ww. zjawiska atmosferyczne.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin