Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 stycznia 2015r. o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - pobierz

Sesja Rady Miejskiej - budżet na 2015

22 stycznia 2015r. na IV sesji Rady Miejskiej radni podjęli wiele uchwał, w tym: w sprawie uchwalenia WPF GiM Tuliszków na lata 2015-2018, budżet GiM na 2015r.,uchwalenia mpzp Dryja 2, Grabowiec 1, Zadworna 2, Zadworna 3, Grzymiszew 1, Wielopole 2 oraz wyznaczyła przedstawiciela GiM Tuliszków do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”, wyrażenia woli współtworzenia obszaru LGD Stowarzyszenia ”Solidarni w Partnerstwie” i zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków.

W budżecie GiM na 2015r. dochody uchwalono w kwocie 30 951 545,37zł a wydatki na kwotę 30 270 023,27zł. Nadwyżka budżetu wynosi 681 522,10 zł i przeznacza się ja na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Czytaj więcej...

USC - Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa

Wszystkie Pary małżeńskie z GiM Tuliszków, które 2015 roku obchodzić będą Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa i chcą otrzymać medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez prezydenta RP, a nie zawierały związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tuliszkowie, proszone są o zgłoszenie tego faktu

Czytaj więcej...

USC - zmiany przepisów/dowody/

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli w obszarze między innymi dostępu do usług rejestru stanu cywilnego, podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych (czyli centralnie skomunikowane wzajemnie rejestry – Rejestr Dowodów Osobistych, rejestr PESEL, rejestr stanu Cywilnego) o dwa miesiące.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin