OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miasta Tuliszków.

 

Treść obwieszczenia

 

III EDYCJA KONKURSU SOŁECTW@ W SIECI

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „SOŁECTW@ w sieci”!

 

W tym miesiącu wystartowała III edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą, wiejską stronę internetową „SOŁECTW@ w sieci”.

Czytaj więcej...

SESJA ABSOLUTORYJNA

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE - ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

 

W dniu 23 czerwca 2015 roku odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej- Tomasz Maćkowski. Odczytano porządek obrad, po czym przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 27 kwietnia 2015 roku. Po przyjęciu protokołu, Grzegorz Ciesielski przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 

sesja

 

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WYBORY ŁAWNIKÓW

WYBORY ŁAWNIKÓW

 

Ogłasza się nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
i Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2016-2019. Zgłoszenia kandydatów na ławników, wybieranych przez Radę Miejską w Tuliszkowie, przyjmowane są w punkcie informacyjnym lub pokoju nr 11 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie

 

 

do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin