Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o możliwości zgłaszania strat powstałych w wyniku suszy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o możliwości zgłaszania strat powstałych w wyniku suszy.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie w pokoju nr 26, II piętro.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 17 lipca 2015 r. w godzinach 8.00 - 14.30

Wzory wniosków do pobrania:

treść ogłoszenia

oświadczenie

wniosek o oszacowanie

SOLIDARNI W PARTNERSTWIE

Gmina i Miasto Tuliszków należy do Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie", którego członkami są również Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów i  Stare Miasto.  

W roku 2015 wzięliśmy udział w kilku przedsięwzięciach w ramach członkostwa w stowarzyszeniu.

"VI ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY"

SAM 1012

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Ruda".

 

Pobierz załącznik:

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miasta Tuliszków.

 

Treść obwieszczenia

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin