SZKOŁA NA MIARĘ POTRZEB DZIECKA

Zakończyła się realizacja Projektu „Szkoła na miarę potrzeb dziecka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na jego realizację, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 309.743, 74 zł. W całości jego wartość wyniosła 363.494,40 zł.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu m.p.z.p. terenu w m. Krępa z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz

OTWARTY KONKURS OFERT

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

  • Zarządzenie Burmistrza nr 0050.6.2013 w sprawie podziału dotacji z budżetu GiM Tuliszków na 2013 r. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z dnia 14.02.2013r. - pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.6.2013 Burmistrza GiM tuliszków z dnia 14.02.2013 r. - pobierz

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego - pobierz

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin