INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

Od stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.  z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:

Czytaj więcej...

SZKOŁA NA MIARĘ POTRZEB DZIECKA

Zakończyła się realizacja Projektu „Szkoła na miarę potrzeb dziecka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na jego realizację, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 309.743, 74 zł. W całości jego wartość wyniosła 363.494,40 zł.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu m.p.z.p. terenu w m. Krępa z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin