ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

Z A P R O S Z E N I E

Na spotkanie z rolnikami pod hasłem:

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Spotkanie na terenie Powiatu Tureckiego odbędzie się  13-02-2017 r

o godzinie 1000 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY