BADANIA ANKIETOWE GUS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu i maju br. na ternie jednostki realizowane będzie badanie Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10). W badaniu wezmą udział osoby w wieku 12-74 lat będące członkami gospodarstwa domowego wylosowanego do ww. badania.

wykorzystanie technologi plakat 2017 page 001

Czytaj więcej...

STOP POŻAROM TRAW

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Turku informuje o rozpoczętej kampani medialnej "STOP pożarom traw" zainicjowanej przez Komendanta Głównego PSP. W ramach kampanii uruchomiona została strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl , na której znajdują się materiały informacyjne oraz ulotki i plakaty edukacyjne.

Czytaj więcej...

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ OLDBOYÓW

                                                        2017 turniej oldboyow plakat2

 W najbliższą sobotę w hali widowiskowo-sportowej zagrają drużyny: z Liśca Wielkiego, Rychwała, Słodkowa, Starego Miasta, Tuliszkowa i Turku. Pierwszy gwizdek rozlegnie się o godz. 16.00. Organizatorami rozgrywek są Gmina i Miasto Tuliszków i Oldboys Tuliszków.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z DORADCAMIA ENERGETYCZNYMI Z WFOŚiGW W POZNANIU

W piątek 10 marca br. w budynku Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków odbyło się spotkanie mieszkańców z doradcami energetycznymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Głównym tematem spotkania była możliwość uzyskania przez mieszkańców informacji dotyczących otrzymania dofinansowania na: termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu „TERMO–2017” oraz wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w ramach projektu „PIECYK–2017”.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY