Informacja dla mieszkańców.

UWAGA !!!

 

W związku z planowaną modernizacją w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w okresie od lipca  do października 2020 roku, nastąpią przerwy technologiczne w odbiorze niektórych odpadów. Z uwagi na powyższe konieczna jest zmiana w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Tuliszków:

19 marca 2020 roku – odpady wielkogabarytowe

31 lipca 2020 roku – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Czytaj więcej...

Projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"- podziękowanie za wypełnienie ankiety.

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II,  przeprowadzonej w ramach projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość".

W okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 r. wpłynęły do nas 204 ankiety.
Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne.
Dziękujemy

 

FE POWER poziom kolor

Czytaj więcej...

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie.

 

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie.
 
Pary małżeńskie z terenu miasta i gminy Tuliszków, które w 2020 roku obchodzić będą jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa i chcą otrzymać medale za „Długoletnie pożycie małżeńskie”, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie.
Medale przyznane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, pokój nr 2.
Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem rodziny, przedstawiając dowody osobiste Jubilatów.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 63 279 17 71.
Serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin