Sportowa gmina

14 czerwca 2011 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się gala wręczenia wyróżnień SPORTOWA GMINA 2011, przyznawanych w ramach programu „budujemy Sportową Polskę”. Konkurs organizował  Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Patronat nad wyróżnieniem objęła Fundacja „Teraz Polska” oraz Polska Organizacja Turystyczna. W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie otrzymało 68 miast i gmin z całej Polski.
Wśród wyróznionych znalazła się GiM Tuliszków. Wyróżnienie odebrali Burmistrz GiM G. Ciesielski i Przewodniczący RM T. Maćkowski.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Wielkopolski w KUMITE 2011


W dniu 11 czerwca 2011 roku w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Kumite. Na starcie stanęło ponad 80 zawodników z całego województwa i zaproszone dwa kluby z Olsztyna i Torunia. Drużynowo najlepszą ekipą okazała się drużyna z Turku przed Olsztynem i Kaliszem. Sędzią głównym był sensei Maciej Kowalczyk 3 dan. Zawody Organizował Klub z Turku prowadzony przez Dariusza Jasiakiewicza i Władysławowa prowadzony przez Sebastiana Szewczyka. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dominik Ast z Tuliszkowa. Zawody Otworzył Burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski i Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Maćkowski. Puchary i medale wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Cichy. Lekarzem zawodów był sempai Jarosław Bulski z Turku.

Czytaj więcej...

UROCZYSTE ODDANIE SALI SPORTOWEJ

 

18 marca 2011 r. o godz. 15.30. odbyło się uroczyste oddanie Sali Sportowej w TuliszkowieNa uroczyste otwarcie przybyli m.in. , Poseł na Sejm RP I. Tomaszak –Zesiuk, Wojewoda Wielkopolski P. Florek, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wiktor Tomasz, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Z. Cichy, Starosta Powiatu Tureckiego D. Młynarczyk, Radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego M. Dąbrowski, radny Rady Powiatu A.Wojtkowiak, wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad sąsiednich gmin, dyr. Biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” I. Bańdosz, przedstawiciele Firmy Novum Management, Prezes Oddziału Powiatowego OSP RP Z. Gradecki, Komendant KP Policji w Turku W. Grzegorczyk, Kierownik PP w Tuliszkowie D. Jasiakiewicz, Wiceprezes Zarządu ZE „PAK” SA K. Jędraszczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku A. Ratajczyk, Przewodniczący  Zarządu ZKG „Czyste Miasto Czysta Gmina” D. Tylak, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych, władze GiM Tuliszków, radni, sołtysi oraz mieszkańcy GiM Tuliszków.
W swoim wystąpieniu Burmistrz GiM  Tuliszków G. Ciesielski powiedział;
„… chciałbym podkreślić, że budowa hali, była największą i najbardziej kosztowną inwestycją na rzecz sportu w dziejach naszej gminy. Myślę, że cieszyć będzie nie tylko młodzież, ale również mieszkańców Tuliszkowa i okolic. Wierzę, że będzie tętniła życiem od rana do wieczora i wychowają się tutaj prawdziwe sportowe talenty”.
Poza Burmistrzem głos zabrało wielu gości. Wszyscy gratulowali wspaniałego obiektu i wyrażali słowa uznania.
W trakcie uroczystości odbył się mecz finałowy  Mistrzostw Gminy Tuliszków w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych pod hasłem „bez uzależnień” pomiędzy  drużyną z Grzymiszewa i Tuliszkowa. Mistrzami została drużyna z Tuliszkowa, wicemistrzami drużyna z Grzymiszewa a III miejsce zajęła drużyna z Kiszew.
Inwestycja była realizowana od 10 listopada 2009 roku do 28 stycznia 2011 roku tj. w rok i niespełna 3 miesiące. Termin zakończenia robót zgodnie z umową przewidywany był do 31.07.2011 r. ale budowę zakończono przed terminem.
Inwestycja zrealizowana została ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2008-2010, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wykonawcą inwestycji była Firma Novum Management Sp. z.o.o. S.K.A.
Ogólny, całkowity koszt budowy tego obiektu wyniósł 5 018 609,42 zł
Powierzchnia zabudowy 2.300,00 m2
Powierzchnia użytkowa 2.284,58 m2
Kubatura 18.320,00 m3
W obiekcie znajduje się sala gimnastyczna z boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej o wymiarach zgodnych z wymaganiami obowiązującymi podczas rozgrywania oficjalnych zawodów i widownia na 242 miejsca. Hala posiada sterowane automatycznie stałe kotary dzięki którym możliwe jest wydzielenie 3 boisk treningowych, tablicę świetlną, drabinki do wspinaczki, zdalne sterowane kosze, siatki zabezpieczające na pełnej wysokości itp. Hala posiada również zaplecze w postaci pomieszczeń do magazynowania sprzętu sportowego oraz szatnie, sanitariaty i salę korekcyjną.
18 marca 2011 r. o godz. 15.30. odbyło się uroczyste oddanie Sali Sportowej w TuliszkowieNa uroczyste otwarcie przybyli m.in. , Poseł na Sejm RP I. Tomaszak –Zesiuk,

Czytaj więcej...

OTWARCIE SALI SPORTOWEJ

18 marca 2011 r. o godz. 15.30. odbędzie sie uroczyste oddanie Sali sportowej w Tuliszkowie.
Wykonawcą inwestycji była Firma Novum Management Sp. z.o.o. S.K.A.
Wartość robót netto 3.897.830,30 zł
Warytość robót brutto 4.762.812,15 zł.
Powierzchnia zabudowy 2.300,00 m2
Powierzchnia użytkowa 2.284,58 m2
Kubatura 18.320,00 m3
W obiekcie znajduje się sala gimnastyczna z boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej o wymiarach zgodnych z wymaganiami obowiązującymi podczas rozgrywania oficjalnych zawodów i widownia na 242 miejsca. Hala posiada sterowane automatycznie stałe kotary dzięki którym możliwe jest wydzielenie 3 boisk treningowych, tablicę świetlną, drabinki do wspinaczki, zdalne sterowane kosze, siatki zabezpieczające na pełnej wysokości itp. Hala posiada również zaplecze w postaci pomieszczeń do magazynowania sprzętu sportowego oraz szatnie, sanitariaty i salę korekcyjną.
18 marca 2011 r. o godz. 15.30. odbędzie sie uroczyste oddanie Sali sportowej w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

ODBIÓR SALI SPORTOWEJ PRZY ZS W TULISZKOWIE

1 marca 2011 r. Komisja powołana przez Burmistrza  Zarządzeniem Nr 0050.7.2011 dokonała dobioru końcowego zadania pod nazwą " Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie". Termin zakończenia robót zgodnie z umową przewidywany był do 31.07.2011 r. Iwestycja zrealizowana została ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Wielkopolskim na lata 2008-2010, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonawcą inwestycji była Firma Novum Management Sp. z.o.o. S.K.A.
Wartość robót netto 3.897.830,30 zł
Warytość robót brutto 4.762.812,15 zł.
Powierzchnia zabudowy 2.300,00 m2
Powierzchnia użytkowa 2.284,58 m2
Kubatura 18.320,00 m3
W obiekcie znajduje się sala gimnastyczna z boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej o wymiarach zgodnych z wymaganiami obowiązującymi podczas rozgrywania oficjalnych zawodów i widownia na 242 miejsca. Hala posiada sterowane automatycznie stałe kotary dzięki którym możliwe jest wydzielenie 3 boisk treningowych, tablicę świetlną, drabinki do wspinaczki, zdalne sterowane kosze, siatki zabezpieczające na pełnej wysokości itp. Hala posiada również zaplecze w postaci pomieszczeń do magazynowania sprzętu sportowego oraz szatnie, sanitariaty i salę korekcyjną.
Uroczyste oddanie Sali sportowej odbędzie się 18 marca 2011 r. o godz. 15.30.
1 marca 2011 r. Komisja powołana przez Burmistrza  Zarządzeniem Nr 0050.7.2011 dokonała dobioru końcowego zadania pod nazwą " Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie".

Czytaj więcej...

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek OSP

12 lutego 2011 r. w Grzymiszewie odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej jednostek OSP z trenu GiM Tuliszków. Do rozgrywek stanęło 9 drużyn: Grzymiszew, Sarbicko, Krępa, Wielopole, Kiszewy, Piętno, Ruda, Ogorzelczyn i Wróblina.
Do finału zakwalifikowały się 3 drużyny: Wróblina, Ruda i Piętno.
Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce OSP Piętno
II miejsce OSP Ruda
III miejsce OSP Wróblina
Komisja sędziowska wyłoniła spośród zawodników:
- najlepszego bramkarza, został nim MATEUSZ FIC z OSP Piętno
- najlepszego strzelca – najlepszym strzelcem okazał się Dominik Kutkowski OSP
Ruda
Turniej przebiegał w przyjacielskiej i integracyjnej atmosferze, mimo rywalizacji zawodnicy bawili się dobrze, a tym samym poprawili swoją kondycję fizyczną co będzie skutkowało lepszym przygotowaniem do gotowości bojowej członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie GiM Tuliszków
12 lutego 2011 r. w Grzymiszewie odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej jednostek OSP z trenu GiM Tuliszków.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin